Kind/opvoedcoaching

Wat is ''anders'' als we allemaal uniek zijn?

~Oma Sientje~


Hoe verloopt een kindercoach traject? 

Als eerste neemt u contact op via de telefoon of via het inschrijfformulier. U vertelt in een paar woorden waar het over gaat. Als u wilt, maken we een afspraak voor een intakegesprek. Ik wil graag uw @mailadres hebben, dan stuur ik u een vragenformulier toe. Wilt u deze terugsturen voor het intakegesprek. 
Het intakegesprek vindt plaats in de kindercoach praktijk. Het liefst met beide ouders en zonder kinderen. We bespreken het vragenformulier en ik vraag aanvullende informatie. Aan het eind van de intake probeer ik te vertellen of en wat ik voor jullie kan betekenen. Is uw kind niet bij mij op zijn/haar plaats verwijs ik u door. 
Het 2de coach gesprek vindt plaats bij u thuis met het liefst het hele gezin. Dit gesprek heeft als functie om dieper in te gaan op de hulpvraag en het observeren van het kind in de thuissituatie. Aan het eind van het gesprek stel ik u de te verwachten coachsessies voor en bepaalt u of we samen het coachtraject in gaan.
Coachsessies kind
De coachsessies vinden plaats in de coachpraktijk. Eerst werk ik aan het vertrouwen tussen het kind en ik. Dit is heel erg belangrijk. Het ligt aan het kind hoe snel dit gaat en mag niet geforceerd worden. We gaan elke coachsessie eerst aan tafel met thee en koekjes (heeft uw kind een allergie of bepaalde eetgewoonten dan hoor ik dat graag van u) en doen een coachspel of tekenen. Ondertussen kletsen we en maken het gezellig. Ik luister en heb de volledige aandacht. Als ik merk dat het vertrouwen groeit kan ik gaan beginnen met coachen.
Ik vertel het kind dat hier alles gezegd mag worden en dat ik niets doorvertel, tenzij het echt iets is wat de ouders moeten weten. Ik vraag dan nog toestemming of ik het mag vertellen aan de ouders wellicht samen met het kind.
Evaluatie
Na een paar coachsessies volgt een evaluatiegesprek, tussen de coachsessies is het de bedoeling dat er veranderingen merkbaar zijn aan het kind. Tijdens de evaluatie hebben we het daarover en waar ik nog samen met het kind aan ga werken. 
Het ene kind heeft 3 sessies nodig en de ander 10 sessies. Ik als kindercoach weet wanneer het coachen klaar is en zal dit samen met het kind bepalen.
Woensdagmiddag: ik coach kinderen alleen op woensdagmiddag van 13.00 uur tot 18.00 uur.
Intake gesprekken kunnen ook op maandag of donderdagavond.
Welke materialen gebruik ik om te coachen?
-therapeutische verhalen: speciaal voor het kind geschreven naar aanleiding van de hulpvraag/ of bestaande therapeutische verhalen 
-coachkaartjes speciaal getekend en gemaakt naar aanleiding van de hulpvraag/ bestaande coachkaartjes
-boeken met een thema 
-tekenen en kleuren 
-coachspel van tante thee, een zelfgemaakt coachspel. 
-handpoppen
-zandtafel met poppetjes en dieren. 
-rollenspel
-emoties ontdekken en ruimte geven 
-focussen en sensen 
-nog nieuw te ontdekken coachmethodes
Ieder kind heeft een eigen persoonlijk verhaal, ik heb een persoonlijk verhaal. Elk gezin heeft een eigen verhaal. Geen 1 mens en geen 1 gezin is hetzelfde. Geen coachtraject is hetzelfde. Voor mij en het kind en het gezin,is het een avontuur elke keer weer. 
We maken er met elkaar een ander verhaal van....